U kunt in de praktijk terecht voor uw zoon/

dochter in de leeftijd van 2 tot 18 jaar voor:

 

 

Diagnostiek »

Zoals bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen, maar ook voor een second opinion,

intelligentie-onderzoek en onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Begeleiding / behandeling »

Bijv. bij angst, boosheid en agressie, stemmingsproblemen, autisme, AD(H)D.

Tevens EMDR-behandeling Trauma type I.

• Consultatie / advies »

Bij opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken, autisme, ADHD e.d.

 

 

VAKANTIESLUITINGEN 2017 :

 

Krokusvakantie: ma 04-03  t/m wo 06-03 2019.

Meivakantie: ma 29-04 t/m vr 03-05 2019.

Zomervakantie:  ma 15-07 t/m vr. 09-08 2019

 

 

Voor crisissituaties  kunt u terecht bij Orbis GGZ te Sittard-Geleen:

Tel. nr.: 088-4599393

Welkom!


Mijn naam is Frans Vaartjes en ik bied in hoofdzaak psychologische hulp aan kinderen, jeugdigen en adolescenten in de leeftijd van 2 tot 18 jaar  (en hun ouders). Dat doe ik als GZ-psycholoog / orthopedagoog al zo'n 20 jaar. Na veel ervaring te hebben opgedaan in kinderdagcentra, medisch kleuterdagverblijven, de jeugdhulpverlening en bij instellingen in de eerstelijn zowel als tweedelijns GGZ wil ik me in mijn praktijk vooral richten op die dingen die ik het meest belangrijk vind: kinderen, jeugdigen en adolescenten een uitweg helpen vinden uit hun psychosociale en sociaal-emotionele problemen en hen helpen zich te ontwikkelen, thuis en op school.

Mijn overtuiging is dat dit beter kan in een kleine, vertrouwde praktijk: direct aan de slag,  persoonlijk contact en ervaren dat er vooruitgang wordt geboekt. Geen standaard testbatterijen worden afgenomen, maar maatwerk wordt geboden in een open en ontspannen sfeer.

Heeft uw kind klachten: angsten, psychosomatische klachten, voelt het zich overvraagd, overprikkeld?

Heeft u vragen over emotionele problemen, opvoeding, leren of probleemgedrag?

Wilt u weten of er iets met uw kind aan de hand is, of wenst u ruggespraak met een psycholoog?


In de praktijk kunt u o.a. terecht voor:


  • (Opvoedings-)adviezen,
  • Diagnostiek (neuropsychologisch, belevings- en persoonlijkheids-, intelligentieonderzoek en tevens onderzoek naar vroegkinderlijke ontwikkelingsproblematiek),
  • Begeleiding bij en / of kortdurende behandeling van opvoedingsproblemen, emotionele problematiek, problemen op sociaal vlak, stemming- en angstklachten,
  • Psycho-educatie op vlak van bv. AD(H)D en Autismespectrumstoornissen (ASS) zoals

PDD-NOS en Asperger,

  • Second Opinion onderzoek van ASS en/of AD(H)D.


Voor onderzoek naar (ernstige enkelvoudige) dyslexie verwijzen wij u naar het RID. De praktijk beschikt niet over het keurmerk dyslexie.


De praktijk is gespecialiseerd in diagnostiek van prikkelverwerkingsproblematiek zoals autisme (vanaf de leeftijd van 2 jaar), ADHD en ADD.

Hierbij worden de meest actuele, landelijke richtlijnen gevolgd.

Alle vragen samenhangende met de psychische ontwikkeling van uw zoon of dochter kunnen in de praktijk worden opgepakt.


Op de hoofdlocatie werkt tevens collega-psychologe Sabine Notermans. Zij ondersteunt in de diagnostiek en behandeling en is een fijne aanwinst voor de praktijk. Op de hoofdlocatie is tevens logopediste en dyslexiespecialiste Vera Graat gevestigd.Vanaf 01-09 2016 is de locatie van Psychologenpraktijk Vaartjes in Sittard-Geleen opgeheven. U kunt terecht op de makkelijk bereikbare en toegankelijke (hoofd-)locatie in Maastricht (Burgemeester Cortenstraat 6A).

       NIEUWS:

 

  • WACHTTIJD:  2 tot 3 weken voor een eerste intakegesprek!!
  • De doorlooptijd bedraagt 6 tot 8 weken afhankelijk van uw/onze agenda en evt. tussenliggende vakanties.
  • U kunt ook in de praktijk terecht voor EMDR-behandeling Trauma Type I  !!
  • ook intelligentie- en begaafdheidsonderzoek kan worden uitgevoerd!!


Psychologenpraktijk Vaartjes

 

Hoofdvestiging en postadres:

Burgemeester Cortenstraat 6A

6226 GV  Maastricht

 

Tel. nr.:  06-20879471

e-mail adres:

vaartjes@psyva.nl

 

KvK-nr:54364248

AGB-code praktijk: 94059147

BIG-reg. nr.: 99050354925

Lid NIP: nr.: 218422

Lid NVO: nr.: 16020