U kunt in de praktijk terecht voor uw zoon/

dochter in de leeftijd van 2 tot 18 jaar voor:

 

 

Diagnostiek »

Zoals bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen, maar ook voor een second opinion,

intelligentie-onderzoek en onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Begeleiding / behandeling »

Bijv. bij angst, boosheid en agressie, stemmingsproblemen, autisme, AD(H)D.

Uw kind kan nu tevens de Cogmed werkgeheugentraining volgen!

Tevens EMDR-behandeling Trauma type I.

• Consultatie / advies »

Bij opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken, autisme, ADHD e.d.

 

 

VAKANTIESLUITINGEN 2017 :

 

Kersvakantie: ma 24-12 2018 t/m wo 03-01 2019 .

Krokusvakantie: ma 04-03 t/m wo 06-03 2019..

 

 

Voor crisissituaties kunt u terecht bij Orbis GGZ te Sittard-Geleen:

Tel. nr.: 088-4599393

U kunt uw zoon / dochter telefonisch of via de mail aanmelden.

Er wordt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie werkdagen contact met u gezocht.

U krijgt uitleg over de procedure en er wordt wellicht al een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek.

 

U dient voor deze eerste afspraak in ieder geval de volgende zaken mee te nemen:

  • De verwijsbrief van uw huisarts of een beschikking van de gemeente.
  • Eventuele relevante rapportages van eeder uitgevoerde onderzoeken elders.
  • De documenten die u thuis getsuurd heeft gekregen om in te (laten) vullen.

 

Voor een goede voorbereiding is het belangrijk om over voldoende voorinformatie te beschikken. U moet hierbij denken aan bv. eerdere onderzoeksrapportage, en aan gedragsvragenlijsten. In het aanmeldingsgesprek wordt duidelijk of en zo ja welke lijsten u worden toegestuurd om in te vullen en terug te sturen.

We maken direct een afspraak voor een intakegesprek waarbij u als ouders een intakegesprek heeft met mw. Notermans en uw zoon of dochter tegelijkertijd met de hr. Vaartjes. Dat scheelt een keer rijden!

 

U ontvangt een bevestigingsbrief van een eerste afspraak, waarbij u een en ander nog eens rustig kunt nalezen.

 

NIEUWS:

 

  • De wachttijd voor een eerste intakegesprek bedraagt 4 a 5 werkweken!!.
  • De doorlooptijd bedraagt 6 tot 8 weken afhankelijk van uw/onze agenda en evt. tussenliggende vakanties.
  • U kunt ook in de praktijk terecht voor EMDR-behandeling Trauma Type I !!
  • Intelligentie- en begaafdheidsonderzoek kan worden uitgevoerd!!

Psychologenpraktijk Vaartjes

 

Hoofdvestiging en postadres:

Burgemeester Cortenstraat 6A

6226 GV Maastricht

 

Tel. nr.: 043 3467799 of 06-20879471

e-mail adres:

vaartjes@psyva.nl

 

KvK-nr:54364248

AGB-code praktijk: 94059147

BIG-reg. nr.: 99050354925

Lid NIP: nr.: 218422

Lid NVO: nr.: 16020

 

 

Psychologenpraktijk Vaartjes