U kunt in de praktijk terecht voor uw zoon/

dochter in de leeftijd van 2 tot 18 jaar voor:

 

 

Diagnostiek »

Zoals bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen, maar ook voor een second opinion,

intelligentie-onderzoek en onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Begeleiding / behandeling »

Bijv. bij angst, boosheid en agressie, stemmingsproblemen, autisme, AD(H)D.

Uw kind kan nu tevens de Cogmed werkgeheugentraining volgen!

Tevens EMDR-behandeling Trauma type I.

• Consultatie / advies »

Bij opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken, autisme, ADHD e.d.

 

 

VAKANTIESLUITINGEN 2017 :

 

Kersvakantie: ma 24-12 2018 t/m wo 03-01 2019 .

Krokusvakantie: ma 04-03 t/m wo 06-03 2019..

 

 

Voor crisissituaties kunt u terecht bij Orbis GGZ te Sittard-Geleen:

Tel. nr.: 088-4599393

De praktijk biedt kortdurende begeleiding / behandeling. Deze beoogt gedragsverandering op gang te brengen, gedragsproblemen te verminderen of op te heffen.

De begeleiding / behandeling is in principe gericht op de ouder(s) als opvoeders en het kind. Echter, indien gewenst wordt ook de leerkracht, IB'er en / of mentor in uw aanwezigheid op de hoogte gebracht van de onderzoeksuitkomsten en de relatie gelegd met de benodigde zorg op school. Doel hierbij is steeds: handvaten geven, inzicht verschaffen en vaardigheden oefenen om zelf weer verder te kunnen. Uw zoon of dochter leert zichzelf kennen en omgaan met de problemen waar hij of zij tegen aan loopt.

 

Huiswerkopdrachten, eigen krachten aanboren en mobiliseren vormen de kern van de oplossingsgerichte benadering in deze praktijk. U wilt immers zo snel mogelijk zelf verder kunnen.

 

Voorbeelden van begeleidings- en behandelingsmogelijkheden zijn: psycho-educatie, ouderbegeleiding, individuele sociale cognitietraining, angstreductietraining, ontspanningstechnieken (waaronder autogene training, diverse ontspanningsoefeningen).

 

Specifieke behandelprogramma's:

Als erkend Cogmed Coach is de hr. Vaartjes bevoegd om de Cogmed werkgeheugentraining te geven. Dit trainingsprogramma, dat thuis achter de computer kan worden uitgevoerd, vergroot en versterkt de vaardigheden om visuele en/of auditieve informatie meer en/of beter op te slaan.

 

Tevens kan de hr. Vaartjes uw kind helpen om door middel van EMDR-behandeling enkelvoudige trauma's emotioneel te verwerken.

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS:

 

  • De wachttijd voor een eerste intakegesprek bedraagt 4 a 5 werkweken!!.
  • De doorlooptijd bedraagt 6 tot 8 weken afhankelijk van uw/onze agenda en evt. tussenliggende vakanties.
  • U kunt ook in de praktijk terecht voor EMDR-behandeling Trauma Type I !!
  • Intelligentie- en begaafdheidsonderzoek kan worden uitgevoerd!!

Psychologenpraktijk Vaartjes

 

Hoofdvestiging en postadres:

Burgemeester Cortenstraat 6A

6226 GV Maastricht

 

Tel. nr.: 043 3467799 of 06-20879471

e-mail adres:

vaartjes@psyva.nl

 

KvK-nr:54364248

AGB-code praktijk: 94059147

BIG-reg. nr.: 99050354925

Lid NIP: nr.: 218422

Lid NVO: nr.: 16020

 

 

Psychologenpraktijk Vaartjes