U kunt in de praktijk terecht voor uw zoon/

dochter in de leeftijd van 2 tot 18 jaar voor:

 

 

Diagnostiek »

Zoals bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen, maar ook voor een second opinion,

intelligentie-onderzoek en onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Begeleiding / behandeling »

Bijv. bij angst, boosheid en agressie, stemmingsproblemen, autisme, AD(H)D.

Tevens EMDR-behandeling Trauma type I.

• Consultatie / advies »

Bij opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken, autisme, ADHD e.d.

 

 

VAKANTIESLUITINGEN 2017 :

 

Krokusvakantie: ma 04-03  t/m wo 06-03 2019.

Meivakantie: ma 29-04 t/m vr 03-05 2019.

Zomervakantie:  ma 15-07 t/m vr. 09-08 2019

 

 

Voor crisissituaties  kunt u terecht bij Orbis GGZ te Sittard-Geleen:

Tel. nr.: 088-4599393

Diagnostiek heeft tot doel om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van uw kind en de mogelijke oorzaken van de problematiek. Dat kan bij duidelijke gedragssymptomen uitmonden in een diagnose. Oorzakelijke en/of in stand houdende factoren van de klachtgedragen worden echter altijd zodanig beschreven in een persoonsbeeld dat concrete handelingsadviezen zijn te geven. Niet de diagnose staat centraal maar een uitvoerige beschrijving van hoe en met welke mogelijkheden en bagage uw kind in de wereld staat.


Voorbeelden van diagnostisch onderzoek die de praktijk te bieden heeft:

 • Onderzoek naar (vormen van) autisme: ASS-onderzoek (al vanaf 2-jarige leeftijd!)
 • Onderzoek naar AD(H)D.
 • Onderzoek naar angst- en stemmingsstoornissen.
 • Neuro-psychologisch onderzoek naar cognitieve functieproblematiek (aandacht, geheugen, inprenting).
 • Onderzoek naar schoolse vaardigheden (sociaal-emotionele ontwikkeling, executieve functies en werkhouding).
 • Belevings- cq persoonlijkheidsonderzoek.
 • Intelligentie- en begaafdheidsonderzoek.


Wij hanteren hierbij o.a de volgende testmaterialen:  WPPSI-nl, WISC-V-nl, KAIT, IDS-2,

TEA-Ch, ADOS-2, IDT, TOM-test, 15-woordentest, Complexe Fguur van Rey, Bourdon-Vos (aangevuld met infomatie uit diverse vragenlijsten). Waar nodig kunnen wij ook beschikken over de non-verbale IQ-test SON-r voor alle leeftijden.
       NIEUWS:

 

 • WACHTTIJD:  2 tot 3 weken voor een eerste intakegesprek!!
 • De doorlooptijd bedraagt 6 tot 8 weken afhankelijk van uw/onze agenda en evt. tussenliggende vakanties.
 • U kunt ook in de praktijk terecht voor EMDR-behandeling Trauma Type I  !!
 • ook intelligentie- en begaafdheidsonderzoek kan worden uitgevoerd!!

Psychologenpraktijk Vaartjes

 

Hoofdvestiging en postadres:

Burgemeester Cortenstraat 6A

6226 GV  Maastricht

 

Tel. nr.:  06-20879471

e-mail adres:

vaartjes@psyva.nl

 

KvK-nr:54364248

AGB-code praktijk: 94059147

BIG-reg. nr.: 99050354925

Lid NIP: nr.: 218422

Lid NVO: nr.: 16020