U kunt in de praktijk terecht voor uw zoon/

dochter in de leeftijd van 2 tot 18 jaar voor:

 

 

Diagnostiek »

Zoals bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen, maar ook voor een second opinion,

intelligentie-onderzoek en onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Begeleiding / behandeling »

Bijv. bij angst, boosheid en agressie, stemmingsproblemen, autisme, AD(H)D.

Tevens EMDR-behandeling Trauma type I.

• Consultatie / advies »

Bij opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken, autisme, ADHD e.d.

 

 

VAKANTIESLUITINGEN 2017 :

 

Krokusvakantie: ma 04-03  t/m wo 06-03 2019.

Meivakantie: ma 29-04 t/m vr 03-05 2019.

Zomervakantie:  ma 15-07 t/m vr. 09-08 2019

 

 

Voor crisissituaties  kunt u terecht bij Orbis GGZ te Sittard-Geleen:

Tel. nr.: 088-4599393


De praktijk heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de 17 Gemeenten Zuid-Limburg. De nieuwe 'Jeugdwet' bepaalt sinds 01-01 2015 dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdzorg tot 18 jaar.

Deze  zorg wordt zonder eigen bijdrage en verder kosteloos aangeboden, waarbij de zorg door de gemeente wordt bekostigd. Daartoe dient de zorgaanbieder basisgegevens van de zorgvrager aan de gemeente te verstrekken (bij directe verwijzing van de huisarts als ook bij een beschikking van de gemeente) alsmede een plan van aanpak. Deze basisgevens betreffen BSN-nummer en arrangementscode van de te verlenen zorg. Mocht u geen andere  dan deze basisgegevns aan de gemeente willen verstrekken  (dus geen plan van aanpak) dan dient u hiervoor een privacyverklaring te tekenen. Deze geeft alsnog recht op algehele vergoeding door de gemeente.


Indien u ook de basisgegevens niet aan de gemeente kenbaar wil maken dan kunt u tegen een vast uurtarief van 95,- euro  zelf de gewenste hulp bekostigen.

Wanneer na de intakefase komt vast te staan dat de problematiek zodanig ernstig is dat specialistische zorg nodig is, vindt doorverwijzing plaats via uw huisarts naar de Specialistische GGZ.

Heeft u nog vragen, bel of mail vrijblijvend!       NIEUWS:

 

  • WACHTTIJD:  2 tot 3 weken voor een eerste intakegesprek!!
  • De doorlooptijd bedraagt 6 tot 8 weken afhankelijk van uw/onze agenda en evt. tussenliggende vakanties.
  • U kunt ook in de praktijk terecht voor EMDR-behandeling Trauma Type I  !!
  • ook intelligentie- en begaafdheidsonderzoek kan worden uitgevoerd!!

Psychologenpraktijk Vaartjes

 

Hoofdvestiging en postadres:

Burgemeester Cortenstraat 6A

6226 GV  Maastricht

 

Tel. nr.:  06-20879471

e-mail adres:

vaartjes@psyva.nl

 

KvK-nr:54364248

AGB-code praktijk: 94059147

BIG-reg. nr.: 99050354925

Lid NIP: nr.: 218422

Lid NVO: nr.: 16020