De praktijk biedt kortdurende begeleiding / behandeling. Deze beoogt gedragsverandering op gang te brengen, gedragsproblemen te verminderen of op te heffen. 

De begeleiding / behandeling is in principe gericht op de ouder(s) als opvoeders en het kind. Echter, indien gewenst wordt ook de leerkracht, IB'er en / of mentor in uw aanwezigheid op de hoogte gebracht van de onderzoeksuitkomsten en de relatie gelegd met de benodigde zorg op school. Doel hierbij is steeds: handvaten geven, inzicht verschaffen en vaardigheden oefenen om zelf weer verder te kunnen. Uw zoon of dochter leert zichzelf kennen en omgaan met de problemen waar hij of zij tegen aan loopt.


Huiswerkopdrachten, eigen krachten aanboren en mobiliseren vormen de kern van de oplossingsgerichte benadering in deze praktijk. U wilt immers zo snel mogelijk zelf verder kunnen.


Voorbeelden van begeleidings- en behandelingsmogelijkheden zijn: psycho-educatie, ouderbegeleiding, individuele sociale cognitietraining, angstreductietraining,  aanleren van diverse ontspanningstechnieken (waaronder autogene training).


NIEUW: Trainingsprogramma Executieve Functies. In toenemende mate hebben kinderen moeite in de klas met: afremmen (inhibitie), plannen, werkgeheugen, aandacht richten en vasthouden, flexibel denken en doen e.d. Dit individuele trainingsprogramma helpt deze functies verbeteren.


Tevens:  EMDR-behandeling van enkelvoudige trauma's (trauma's type I).
 

U kunt in de praktijk terecht voor uw zoon/

dochter in de leeftijd van 3 tot 18 jaar voor:

 

 

Diagnostiek »

Zoals bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen, maar ook voor een second opinion,

intelligentie-onderzoek en onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Begeleiding / behandeling »

Bijv. bij angst, boosheid en agressie, stemmingsproblemen, autisme, AD(H)D.

Tevens EMDR-behandeling Trauma type I.

• Consultatie / advies »

Bij opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken, autisme, ADHD e.d.


Nieuw: Capaciteitenonderzoek tbv schooladvies:

  onderzoek van intelligentie, schoolse vaardigheden

  en executieve functies.


VAKANTIESLUITINGEN 2020 :

Zomervakantie: vr 14-08  t/m ma 31-08 2020 (mails worden wel beantwoord!)

Kerstvakantie: ma 21-12 2020 t/m zo 03-01 2021. 

 

Voor crisissituaties  kunt u terecht bij Orbis GGZ te Sittard-Geleen:

Tel. nr.: 088-4599393CORONA-Nieuws:

Onder voorwaarden zijn fysieke bezoeken weer mogelijk, alsmede (psycho-)diagnostische onderzoeken!!

Lees verder op het eerste tabblad (Praktijk) !!!


        

          WACHTTIJD:  1 tot 3 weken voor een eerste intakegesprek!!


          NIEUWS:

  • Nieuw: behandelprogramma Executieve Functies (zie tabblad Behandeling)
  • De doorlooptijd bedraagt 6 tot 8 weken afhankelijk van uw/onze agenda en evt. tussenliggende vakanties.
  • U kunt ook in de praktijk terecht voor EMDR-behandeling Trauma Type I  !!
  • Sterkte / zwakte analyse van uw schoolgaande kind!!

Psychologenpraktijk Vaartjes

 

Nieuwe hoofdvestiging en postadres:

Weert 78

6231 SB  Meerssen

 

Tel. nr.:  06-20879471

e-mail adres:

vaartjes@psyva.nl

 

KvK-nr:54364248

AGB-code praktijk: 94059147

BIG-reg. nr.: 99050354925

Lid NIP: nr.: 218422

Lid NVO: nr.: 16020