Diagnostiek heeft tot doel om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van uw kind en de mogelijke oorzaken van de problematiek. Oorzakelijke en/of in stand houdende factoren van de klachtgedragen worden altijd zodanig beschreven in een persoonsbeeld cq beschrijvende diagnose dat concrete handelingsadviezen zijn te geven. Deze worden aan de rapportage toegvoegd en met u en indien u dat op prijs stelt daarna met bv. betrokkenen op school besproken. Niet de diagnose staat centraal maar een uitvoerige beschrijving van hoe en met welke mogelijkheden en bagage uw kind in de wereld staat, een degelijke sterkte / zwakte analyse dus.


Voorbeelden van diagnostisch onderzoek die de praktijk te bieden heeft:

 • Onderzoek naar (vormen van) autisme: ASS-onderzoek (al vanaf 3-jarige leeftijd!)
 • Onderzoek naar AD(H)D.
 • Onderzoek naar angst- en stemmingsstoornissen.
 • Neuro-psychologisch onderzoek naar cognitieve functieproblematiek (aandacht, geheugen, inprenting).
 • Onderzoek naar schoolse vaardigheden (sociaal-emotionele ontwikkeling, executieve functies en werkhouding).
 • Belevings- cq persoonlijkheidsonderzoek.
 • Intelligentie- en begaafdheidsonderzoek.


Wij hanteren hierbij o.a de volgende testmaterialen:  WPPSI-III nl, WISC-V-nl, KAIT, IDS-2,

TEA-Ch, ADOS-2,  TOM-test, 15-woordentest, Complexe Fguur van Rey, Bourdon-Vos (aangevuld met infomatie uit diverse vragenlijsten). Waar nodig kunnen wij ook beschikken over de non-verbale IQ-test SON-r voor alle leeftijden.
 

U kunt in de praktijk terecht voor uw zoon/

dochter in de leeftijd van 3 tot 18 jaar voor:

 

 

Diagnostiek »

Zoals bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen, maar ook voor een second opinion,

intelligentie-onderzoek en onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Begeleiding / behandeling »

Bijv. bij angst, boosheid en agressie, stemmingsproblemen, autisme, AD(H)D.

Tevens EMDR-behandeling Trauma type I.

• Consultatie / advies »

Bij opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken, autisme, ADHD e.d.


Nieuw: Capaciteitenonderzoek tbv schooladvies:

  onderzoek van intelligentie, schoolse vaardigheden

  en executieve functies.


VAKANTIESLUITINGEN 2020 :

Zomervakantie: vr 14-08  t/m ma 31-08 2020 (mails worden wel beantwoord!)

Kerstvakantie: ma 21-12 2020 t/m zo 03-01 2021. 

 

Voor crisissituaties  kunt u terecht bij Orbis GGZ te Sittard-Geleen:

Tel. nr.: 088-4599393CORONA-Nieuws:

Onder voorwaarden zijn fysieke bezoeken weer mogelijk, alsmede (psycho-)diagnostische onderzoeken!!

Lees verder op het eerste tabblad (Praktijk) !!!


        

          WACHTTIJD:  1 tot 3 weken voor een eerste intakegesprek!!


          NIEUWS:

 • Nieuw: behandelprogramma Executieve Functies (zie tabblad Behandeling)
 • De doorlooptijd bedraagt 6 tot 8 weken afhankelijk van uw/onze agenda en evt. tussenliggende vakanties.
 • U kunt ook in de praktijk terecht voor EMDR-behandeling Trauma Type I  !!
 • Sterkte / zwakte analyse van uw schoolgaande kind!!

Psychologenpraktijk Vaartjes

 

Nieuwe hoofdvestiging en postadres:

Weert 78

6231 SB  Meerssen

 

Tel. nr.:  06-20879471

e-mail adres:

vaartjes@psyva.nl

 

KvK-nr:54364248

AGB-code praktijk: 94059147

BIG-reg. nr.: 99050354925

Lid NIP: nr.: 218422

Lid NVO: nr.: 16020