U kunt in de praktijk terecht voor uw zoon/

dochter in de leeftijd van 2 tot 18 jaar voor:

 

 

Diagnostiek »

Zoals bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen, maar ook voor een second opinion,

intelligentie-onderzoek en onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Begeleiding / behandeling »

Bijv. bij angst, boosheid en agressie, stemmingsproblemen, autisme, AD(H)D.

Tevens EMDR-behandeling Trauma type I.

• Consultatie / advies »

Bij opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken, autisme, ADHD e.d.

 

 

VAKANTIESLUITINGEN 2017 :

 

Krokusvakantie: ma 04-03  t/m wo 06-03 2019.

Meivakantie: ma 29-04 t/m vr 03-05 2019.

Zomervakantie:  ma 15-07 t/m vr. 09-08 2019

 

 

Voor crisissituaties  kunt u terecht bij Orbis GGZ te Sittard-Geleen:

Tel. nr.: 088-4599393

De eisen die de maatschappij en het leven aan ouders en kinderen stelt zijn de laatste jaren flink toegenomen. Wanneer een of meerdere gezinsleden in hun ontwikkeling  dreigen vast te lopen is snel adequate hulp nodig om te voorkomen dat problemen escaleren.


Hulp bieden betekent: perspectief op een gelukkig leven bieden, de horizon verruimen, handelingsalternatieven aanreiken en leren aanwenden, krachten aanboren, competenties vergroten, luisteren en ontmoeten!


Hulp ontvangen zou moeten inhouden: meer greep krijgen op de toekomst, maar ook op je gevoelens, er weer zin in hebben, maar ook meer kunnen en begrijpen om goed verder te kunnen!


De praktijk staat voor: Stevig en met plezier in het leven staan, voldoening putten uit wat je doet, samen sta je sterker!


Daar past een kleine praktijk bij, een persoonlijk contact van intake tot follow-up gesprek, een vertrouwd aanspreekpunt, maar ook: kennis van zaken en veel ervaring in het vak!

       NIEUWS:

 

  • WACHTTIJD:  2 tot 3 weken voor een eerste intakegesprek!!
  • De doorlooptijd bedraagt 6 tot 8 weken afhankelijk van uw/onze agenda en evt. tussenliggende vakanties.
  • U kunt ook in de praktijk terecht voor EMDR-behandeling Trauma Type I  !!
  • ook intelligentie- en begaafdheidsonderzoek kan worden uitgevoerd!!

Psychologenpraktijk Vaartjes

 

Hoofdvestiging en postadres:

Burgemeester Cortenstraat 6A

6226 GV  Maastricht

 

Tel. nr.:  06-20879471

e-mail adres:

vaartjes@psyva.nl

 

KvK-nr:54364248

AGB-code praktijk: 94059147

BIG-reg. nr.: 99050354925

Lid NIP: nr.: 218422

Lid NVO: nr.: 16020